ABNI

Blijf op de hoogte via de nieuwsbrief

Ontvang wekelijks nieuws van theater, muziek, film, expo, cursus of allemaal.

Bekijk hier onze algemene voorwaarden en privacy-statement.


ECI cultuurfabriek heeft een ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Naam: Stichting ECI
RSIN of Fiscaal Nummer: 8503.02.316
Contactgegevens:
Stichting ECI
Eci 13
6041 MA Roermond
Telefoonnummer: 0475-317171

Eric Lijssen, controller
eric.lijssen@ecicultuur.nl

Samenstelling Raad van Bestuur
Leden Raad van Bestuur:
De heer M.J.Smeets, voorzitter/penningmeester
Mevr. C.M.C. Clercx, secretaris
De heer A.F.J.M Martens

Algemeen directeur:
Mevr. M.H.M.G. de Kock

Beleidsplan:
Download hier het Beleidsplan 2020-2023

Beloningsbeleid:
De Stichting ECI past de CAO Kunsteducatie toe.
Het salaris van de algemeen directeur wordt bepaald op basis van de “Richtlijn bezoldiging directeuren private theaters en concertgebouwen”.
De leden van de Raad van Bestuur ontvangen een vacatievergoeding.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten, balans en staat van baten en lasten met toelichting:
Zie jaarverslagen, welke hieronder per jaar te downloaden zijn:

Jaarverslag 2022
Jaarverslag 2021
Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2014