Julia, Imke & Jenny

Bekijk hier onze algemene voorwaarden en privacy-statement.

“Alle kinderen, ongeacht niveau en karakter, zijn met elkaar aan de slag. Elk kind vindt namelijk wel iets waar het goed in is, waar zijn talent ligt. En… je kunt geen fouten maken. Dat zorgt voor gelijkwaardigheid.”

Julia, Imke & Jenny zijn docent en cultuurcoördinator op de Synergieschool in Roermond. Bij de Synergieschool is het niet belangrijk wat je bent, op deze school is een kind een kind en gaan ze uit van ieders talenten. De Synergieschool gelooft in de kracht van kunst en cultuur bij de talentontwikkeling bij kinderen.

Verbinding
Om die reden heeft deze school 3 gepassioneerde cultuurcoördinatoren. Imke, Julia en Jenny zijn de drijvende krachten achter het cultuuronderwijs. Julia heeft een muzikale achtergrond en zet zich al jaren in om cultuuronderwijs op te laten nemen in het onderwijs. Imke en Jenny zijn 2 creatieve geesten die het grote belang van cultuuronderwijs zien.
Imke, Julia & Jenny: “Met cultuuronderwijs ontdek je andere kwaliteiten van kinderen. Elk kind reageert anders, iedereen wordt gezien. Stille en teruggetrokken kinderen? Ze staan bij cultuuronderwijs vooraan en durven zich te laten zien. Door bezig te zijn met kunstvormen, ontstaat er verbinding. Alle kinderen, ongeacht niveau en karakter, zijn met elkaar aan de slag. Elk kind vindt namelijk wel iets waar het goed in is, waar zijn talent ligt. En… je kunt geen fouten maken. Dat zorgt voor gelijkwaardigheid.”

Opbloeien!
Julia: “Dit is zó mooi om te doen. Je ziet namelijk hoe waardevol het is voor de kinderen; je ziet ze echt letterlijk opbloeien als ze met kunst en cultuur bezig zijn. Keer op keer. Een mooi voorbeeld is de jongen in groep 8 die voorbestemd was voor het Praktijkonderwijs. VMBO zou te hoog gegrepen zijn. We plaatsten hem in de blazersklas waar ze wekelijks samen muziek maken. De jongen bleek ontzettend getalenteerd en ging saxofoon spelen. Hierdoor maakte hij een bijzondere ontwikkeling door waardoor hij nu op het VMBO zit! Hijzelf is ervan overtuigd dat hij dat te danken heeft aan de blazersklas.”

Subsidie
Om cultuurprogramma’s vorm te geven, kunnen scholen rekenen op subsidie. Die subsidie is van grote waarde voor het cultuurprogramma op school, omdat hiermee expertise van buitenaf aangetrokken kan worden. Externe professionals inspireren docenten op verschillende kunstgebieden als dans, beeldend, muziek en toneel. Daarnaast vraagt het organiseren van cultuurprogramma’s veel tijd, creativiteit én kennis. Voeg die investering bij het reguliere lesprogramma van docenten en je kunt je voorstellen dat dat er écht niet bij kan…

Eigenwaarde stijgt!
Je ziet kinderen uitblinken en shinen die dit gevoel zonder cultuuronderwijs niet zouden ervaren. Het gevolg: hun eigenwaarde stijgt. Met een hogere eigenwaarde zit je lekkerder in je vel. Dit heeft een positieve invloed op élk gebied. Op school en sociaal. Bij de Synergieschool zit het inmiddels in het lesplan. Het hoort erbij en het is niet meer weg te denken.

ECI cultuurfabriek
Voor de ontwikkeling van jonge kinderen is het dan ook van groot belang dat scholen op de financiële bijdrage kunnen blijven rekenen, zodat cultuuronderwijs vast onderdeel wordt van de lesstof en dat programma’s kunnen blijven doorgaan.
Cultuuronderwijs heeft zich bewezen en ECI cultuurfabriek blijft dit stimuleren. Extra steun van jou is daarom erg belangrijk om dit te blijven waarborgen.

Word jij ook ECI ambassadeur?

Ambassadeurs steunen ons met een financiële bijdrage. De hoogte daarvan bepaal je zelf. Ons doel: kunst & cultuur toegankelijk maken én houden, ook voor kinderen en jongeren.

ECI ambassadeur ben je al vanaf €3 per maand. Profiteer daarbij meteen van aantrekkelijke voordelen zoals een gratis geselecteerde voorstelling of concert en voorrang op de verkoop!

Klik hier om ambassadeur te worden.


Lees hier alle verhalen!

Hier doe je het voor

Namens ECI cultuurfabriek: Bedankt!