Nieuws

Europese erkenning voor filmtheaters Roermond en Venlo

11/03

Goed nieuws voor Filmtheater De Nieuwe Scène uit Venlo en de ECI cultuurfabriek te Roermond. Alle seinen staan op groen en dat betekent erkenning op Europees niveau. European Cinemas neemt de twee samenwerkende filmtheaters op in het Europese netwerk van filmtheaters. Een bijzondere prestatie, waar de filmhuizen trots op zijn.

Promoten van diversiteit
European Cinemas werd in 1992 opgericht met steun van het MEDIA programme (Creative Europe) en het Centre National du Cinéma et de l’image animée (CNC). Het filmnetwerk richt zich op het vertonen van Europese films. European Cinemas is op dit moment aanwezig in 34 landen en 677 Europese steden. Om deel uit te kunnen maken van het netwerk committeren theaters zich om een significant percentage Europese films te vertonen. Ook organiseren de aangesloten filmtheaters speciale projecten. Het doel is hierbij om de Europese programmering in filmtheaters te vergroten en om exposanten aan te moedigen om Europese initiatieven gericht op Young Audiences te ontwikkelen. Het promoten van diversiteit binnen de Europese programmering staat voorop. Voor de bezoeker betekent dit een uiteenlopende en diverse programmering. De kwaliteit van de film is een belangrijk doel en dit zal de bezoeker van de filmtheaters ook merken.

Succesvolle samenwerking
De samenwerking tussen De Nieuwe Scène en de ECI cultuurfabriek is een goede keuze geweest. Door gezamenlijk een netwerk te creëren is het de filmtheaters gelukt toe te treden tot European Cinemas. De twee filmtheaters werken samen om de filmcultuur te versterken. Dit willen ze doen door het organiseren van specials, zoals bijvoorbeeld het As Equals filmfestival in november. Hier staat diversiteit centraal, iets wat door European Cinemas aangemoedigd wordt. Daarnaast is er regelmatig overleg met betrekking tot de programmering om de diversiteit en de kwaliteit te waarborgen.

Veelbelovende toekomst
Anita Smeets en Iris Jansen, programmeurs film, voorzien een mooie toekomst: “We zijn erg blij met de erkenning van European Cinemas. De benoeming is een belangrijke waardering voor de kwaliteit van onze filmtheaters. We kijken er dan ook naar uit om mooie programma’s te ontwikkelen, waarmee we de bezoekers kunnen prikkelen!”