Nieuws

ECI trekt zelf de beurs | Dagblad de Limburger | 19 dec. 2017

19/12

ROERMOND

DOOR GERTIE DRIESSEN

ECI trekt zelf de beurs

ECI trekt er hard aan om de popcultuur in Roermond een boost te geven. De 180.000 euro aan extra subsidie die daarvoor waren toegezegd, lijken er echter niet te komen.

Directeur Joery Wilbers van de stichting ECI wil het maar meteen maar even helder hebben. Nee, de stichting heeft geen 180.000 euro gehad in het kader van het investeringsplan ‘Vitale Stad’, waarmee Roermond bij de provincie 5,2 miljoen heeft losgepeuterd. En het ziet er niet naar uit dat er nog een bijdrage uit dat potje komt. De verbouwing van de Azijnfabriek, waarvoor het geld bedoeld was, heeft ECI uiteindelijk uit eigen zak betaald. De repetitieruimtes voor bands en het dj-lab in de Azijnfabriek zijn al lang en breed in gebruik.

„Het duurde allemaal te lang. Daar- om zijn we zelf maar aan de slag gegaan”, zegt Wilbers.

Gevoeligheden

De directeur hecht eraan een en an- der te verduidelijken. Zeker gezien de gevoeligheden die in Roermond nog altijd aan de naam ECI kleven. Bovendien leidde de bestemming van de beloofde financiële injectie van de Azijnfabriek ‘de popproductieplaats van Limburg’ maken – ook nog eens tot misverstanden. Veron- derstellingen als zou de subsidie naar de particuliere eigenaar van de Azijnfabriek zijn gegaan. Terwijl het toch echt de stichting ECI is die de inrichting van oefenruimtes en dj-lab heeft bekostigd. Zonder de extra centen dus.

Waarom de 180.000 euro voor ECI in het plan ‘Vitale Stad’ zijn ge- schrapt, weet Wilbers eigenlijk niet precies. Navraag bij gemeente en provincie levert evenmin een duidelijk antwoord op. Cultuurwethouder Ferdinand Pleyte verwijst naar de provincie die cultuurgelden anders zou willen bestemmen. En de provincie laat weten nog steeds in overleg te zijn met Roermond over ‘Vitale Stad’.

Wilbers kan zich er het hoofd niet meer over breken. Hij heeft inmiddels een beroep gedaan op een an- der provinciaal subsidiepotje waar- uit hij minimaal een bedrage van 20.000 euro verwacht. Althans, daarover heeft hij met gedeputeerde Ger Koopmans een gesprek gehad. Naar verwachting nemen Gedeputeerde Staten hier vandaag een besluit over. Met het geld wil

Wilbers een geluidsset (versterkers) aanschaffen die ECI gratis uit wil lenen aan cafés, zodat ze (kleinschalige) liveoptredens kunnen organiseren. „Willen we het popklimaat in Roermond verbeteren dan moeten we drempels weghalen en niet focussen op één locatie, vindt de ECI-directeur.

Regisseur

Daarnaast heeft hij geld gevraagd voor de aanstelling van een ‘lokale popregisseur’, ie- mand die dingen aan kan jagen en partijen met elkaar kan ver- binden, zodat er een „platform voor popmuziekcultuur” ontstaat. „Er gebeurt best al veel in Roermond . Alleen is er nog te weinig samenhang.”