Nieuws

Coronaherstelplan voor cultuursector Roermond: kansen voor nieuw talent

27/04
Coronaherstelplan voor cultuursector Roermond: kansen voor nieuw talent
De nieuwe popzaal van ECI die vanwege corona een metamorfose heeft ondergaan. Links directeur Joeri Wilbers. Afbeelding: John Peters

De gemeente Roermond wil de cultuurwereld in de stad er na corona bovenop helpen met diverse maatregelen. Extra kansen zijn er voor nieuw talent.

Niet alleen is er geld (vier ton) beschikbaar voor nieuw talent, de gemeente gaat ook op een heel andere manier werken, waarbij de regierol vooral bij ECI Cultuurfabriek komt te liggen. Onder supervisie van ECI wordt een klankbordgroep in het leven geroepen met vertegenwoordigers van alle disciplines als dans, muziek, theater, cabaret. Zij gaan ieder op zoek naar nieuw talent in hun genre en werken samen met dat talent een afgerond project uit. Dat wordt vervolgens getoetst door een onafhankelijke redactieraad met deskundigen, legt ECI-directeur Joery Wilbers uit.

Jonge makers wier project voldoet aan de criteria kunnen in aanmerking komen voor subsidie. De gemeente beheert de geldpot, maar krijgt op deze manier een kant-en-klaar pakketje voorgelegd waardoor de toch al zwaarbelaste ambtelijke organisatie er nauwelijks tijd meer in hoeft te stoppen. Wie er in de klankbordgroep en redactieraad komen en hoe een en ander in het garen wordt gehangen, wordt momenteel nog uitgewerkt, laat Wilbers weten.

Fanfare
Een potje van 4,5 ton is beschikbaar om de bestaande culturele verenigingen te helpen die hun inkomsten door corona weg hebben zien vallen. Het gaat dan bijvoorbeeld om fanfares, koren, schutterijen of carnavalsverenigingen. Zij kunnen in mei een aanvraag indienen voor dekking van begrotingstekorten in 2021 en de tweede helft van 2020. Om duidelijk te maken hoe de regeling functioneert, houdt de gemeente woensdag een online informatiesessie van 19.00 tot 20.00 uur. Aanmelden via cultuur@roermond.nl.

Website
Als derde speerpunt wil de gemeente beter zichtbaar maken wat zich op cultureel gebied zoal afspeelt in de stad. Daarom komt er een website waar allerhande info op te vinden is, van het cultuurbeleid van de gemeente tot vermelding van initiatieven en activiteiten. Hiervoor wordt 15.000 euro uitgetrokken.

Roermond ontving vanaf 2020 in totaal een kleine 9,5 ton aan rijksgelden voor cultuur. Daarvan resteert nog 637.000 euro, dat nu ingezet wordt voor bovengenoemd herstelplan.