Top A (hidden)

Deze module is onzichtbaar.

Huisregels

Huisregels ECI Cultuurfabriek Roermond

 • Door het betreden van het terrein van ECI Cultuurfabriek accepteert u onderstaande regels. Deze huisregels hebben ten doel een veilig en gastvrij ECI Cultuurfabriek te kunnen realiseren en handhaven.
 • Alle aanwijzingen van onze medewerkers over deze huisregels dienen direct worden opgevolgd. Met klachten kunt u zich richten tot de directie.
 • Bij overtreding van de huis- en gedragsregels, mogen onze medewerkers u uit ECI Cultuurfabriek verwijderen. Strafbare feiten worden te allen tijde bij de politie gemeld.
 • Bij de receptie liggen huisregels en brandinstructies ter inzage. Raak bij brand niet in paniek, waarschuw ons onmiddellijk en/of sla de dichtstbijzijnde brandmelder in.
 • Er bestaat de mogelijkheid tot visiteren en fouilleren bij de ingang en/of strategische plekken binnen ECI Cultuurfabriek. Bij niet kunnen overleggen van een geldig ID kan de toegang worden geweigerd.
 • Bij vemoeden van alcoholgebruik (onder 18 jaar) wordt de bezoeker verzocht om vrijwillig een blaastest af te nemen. Gaat de bezoeker hier niet mee akkoord, dan wordt de toegang geweigerd. 
 • In ECI Cultuurfabriek kan meer dan 85 Db(a) aan geluid geproduceerd worden. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen die hierdoor wellicht op kunnen treden aan je gehoor. Het verblijf bij ECI Cultuurfabriek geschiedt derhalve geheel op uw eigen risico. Geef je oren tijdig rust door af en toe een rustige ruimte op te zoeken.
 • De huisregels van ECI Cultuurfabriek gelden voor het gebouw, als voor de binnenplaats, de brug en bij evenementen op het ECI Evenemententerrein.

Algemene regels:

 1. De aanwezigheid in ECI Cultuurfabriek is geheel voor eigen risico.
 2. Alle aanwijzingen van medewerkers van ECI Cultuurfabriek en de security dienen worden opgevolgd.
 3. Het is verplicht medewerking te verlenen bij controles op identiteit, wapen- en drugsbezit.
 4. Tijdens activiteiten en evenementen in ECI Cultuurfabriek worden foto's gemaakt die gebruikt kunnen worden voor promotionele doeleinden. Bij het betreden van ECI Cultuurfabriek gaat u hier stilzwijgend mee akkoord.
 5. Gevonden voorwerpen kunnen bij de receptie of medewerkers ingeleverd worden.
 6. De ECI-Munt (consumptiemunt) blijft tot nader te bepalen datum geldig tegen verzilvering van drankwaren in het ECI Café, de Foyer en het Poppodium en is niet inwisselbaar tegen contant geld.
 7. Er wordt geen alcohol geschonken aan personen jonger dan 18 jaar.
 8. Het is niet toegestaan om voor personen jonger dan 18 alcohol te kopen of hen dit aan te bieden.
 9. Bij constatering van alcohol gebruik en het in bezit hebben van alcohol bij personen onder de 18 jaar volgt een lokaalverbod van 1 jaar.
 10. In ECI Cultuurfabriek geldt een rookverbod.
 Uitsluitend op de binnenplaats van ECI Cultuurfabriek is roken toegestaan.
 11. Er kan geen aansprakelijkheid worden ontleend aan verlies of diefstal van (persoonlijke) eigendommen.
 12. Elke vorm van intimidatie, agressie, racisme of discriminatie jegens bezoekers en medewerkers is verboden.
 13. Bij activiteiten dient de leeftijdsvermelding te worden nageleefd. In het ECI Poppodium geldt een minimum leeftijd van 14 jaar (tenzij voor enige activiteit expliciet vermelde afwijking hiervan).
 14. Toiletruimten zijn alléén bestemd voor individueel gebruik. Verblijf om andere reden is niet toegestaan.

(In gevallen waarin deze huisregels niet voorzien, beslist de directie) 

Het is verboden om:

 1. Drugs in bezit te hebben, te gebruiken of te verhandelen.
 2. Wapens, of andere voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden, in bezit te hebben.
 3. Diefstal of vernielingen te plegen.
 4. Goederen te verhandelen of te helen.
 5. Geweld te gebruiken of met geweld te dreigen.
 6. Beledigingen te uiten (aantasten van iemands eer en goede naam).
 7. Film- en/of foto-opnamen te maken voor commerciële doeleinden welke niet bekend zijn bij de directie.

Het is niet toegestaan: 

 1. Eigen drank of etenswaar bij te hebben, dan wel te nuttigen.
 2. Consumpties uit ECI Cultuurfabriek buiten het terrein mee te nemen.
 3. Geluidsoverlast te veroorzaken in de directe omgeving of bij het betreden en verlaten van ECI Cultuurfabriek.
 4. In (de directe omgeving van) ECI Cultuurfabriek afval te laten slingeren.
 5. Met voorwerpen te gooien en/of drank richting artiesten, mengtafels, gasten of medewerkers te gooien.
 6. Om (huis)dieren, al dan niet aangelijnd, mee naar binnen te nemen.

De toegang kan geweigerd worden wanneer:

 1. Met u het maximum aantal bezoekers wordt overschreden.
 2. U onder invloed van drugs of alcohol bent.
 3. De toegang tot ECI Cultuurfabriek eerder is ontzegd.
 4. U niet meewerkt aan controles of fouillering op o.a. wapen- en drugsbezit.
 5. Men niet in bezit is van een geldig ID-bewijs. 

Bij het plegen van misdrijven:

 1. Wordt u aangehouden en worden relevante voorwerpen in beslag genomen.
 2. Wordt u direct overgedragen aan de politie.
 3. Wordt aangifte gedaan en/of een klacht ingediend. 

Bij niet naleven van onze huisregels:

 1. Wordt u uit ECI Cultuurfabriek verwijderd en zal u (mogelijk) de verdere toegang tot ECI Cultuurfabriek ontzegd worden.
 2. Wordt bij huisvredebreuk de politie ingeschakeld.
 3. Wordt bij ontstane schade deze verhaald op de veroorzaker.

Cameratoezicht

 1. ECI Cultuurfabriek is beveiligd met videocamera's.
 2. Camera's waken over uw en onze veiligheid. Op diverse plaatsen hangen camera's. Een ieder die ons bezoekt stemt toe in het maken van opnames. Bij calamiteiten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal getoond worden aan overheidsinstanties.

INFO

Huisregels

Huisregels ECI Cultuurfabriek Roermond

 • Door het betreden van het terrein van ECI Cultuurfabriek accepteert u onderstaande regels. Deze huisregels hebben ten doel een veilig en gastvrij ECI Cultuurfabriek te kunnen realiseren en handhaven.
 • Alle aanwijzingen van onze medewerkers over deze huisregels dienen direct worden opgevolgd. Met klachten kunt u zich richten tot de directie.
 • Bij overtreding van de huis- en gedragsregels, mogen onze medewerkers u uit ECI Cultuurfabriek verwijderen. Strafbare feiten worden te allen tijde bij de politie gemeld.
 • Bij de receptie liggen huisregels en brandinstructies ter inzage. Raak bij brand niet in paniek, waarschuw ons onmiddellijk en/of sla de dichtstbijzijnde brandmelder in.
 • Er bestaat de mogelijkheid tot visiteren en fouilleren bij de ingang en/of strategische plekken binnen ECI Cultuurfabriek. Bij niet kunnen overleggen van een geldig ID kan de toegang worden geweigerd.
 • Bij vemoeden van alcoholgebruik (onder 18 jaar) wordt de bezoeker verzocht om vrijwillig een blaastest af te nemen. Gaat de bezoeker hier niet mee akkoord, dan wordt de toegang geweigerd. 
 • In ECI Cultuurfabriek kan meer dan 85 Db(a) aan geluid geproduceerd worden. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen die hierdoor wellicht op kunnen treden aan je gehoor. Het verblijf bij ECI Cultuurfabriek geschiedt derhalve geheel op uw eigen risico. Geef je oren tijdig rust door af en toe een rustige ruimte op te zoeken.
 • De huisregels van ECI Cultuurfabriek gelden voor het gebouw, als voor de binnenplaats, de brug en bij evenementen op het ECI Evenemententerrein.

Algemene regels:

 1. De aanwezigheid in ECI Cultuurfabriek is geheel voor eigen risico.
 2. Alle aanwijzingen van medewerkers van ECI Cultuurfabriek en de security dienen worden opgevolgd.
 3. Het is verplicht medewerking te verlenen bij controles op identiteit, wapen- en drugsbezit.
 4. Tijdens activiteiten en evenementen in ECI Cultuurfabriek worden foto's gemaakt die gebruikt kunnen worden voor promotionele doeleinden. Bij het betreden van ECI Cultuurfabriek gaat u hier stilzwijgend mee akkoord.
 5. Gevonden voorwerpen kunnen bij de receptie of medewerkers ingeleverd worden.
 6. De ECI-Munt (consumptiemunt) blijft tot nader te bepalen datum geldig tegen verzilvering van drankwaren in het ECI Café, de Foyer en het Poppodium en is niet inwisselbaar tegen contant geld.
 7. Er wordt geen alcohol geschonken aan personen jonger dan 18 jaar.
 8. Het is niet toegestaan om voor personen jonger dan 18 alcohol te kopen of hen dit aan te bieden.
 9. Bij constatering van alcohol gebruik en het in bezit hebben van alcohol bij personen onder de 18 jaar volgt een lokaalverbod van 1 jaar.
 10. In ECI Cultuurfabriek geldt een rookverbod.
 Uitsluitend op de binnenplaats van ECI Cultuurfabriek is roken toegestaan.
 11. Er kan geen aansprakelijkheid worden ontleend aan verlies of diefstal van (persoonlijke) eigendommen.
 12. Elke vorm van intimidatie, agressie, racisme of discriminatie jegens bezoekers en medewerkers is verboden.
 13. Bij activiteiten dient de leeftijdsvermelding te worden nageleefd. In het ECI Poppodium geldt een minimum leeftijd van 14 jaar (tenzij voor enige activiteit expliciet vermelde afwijking hiervan).
 14. Toiletruimten zijn alléén bestemd voor individueel gebruik. Verblijf om andere reden is niet toegestaan.

(In gevallen waarin deze huisregels niet voorzien, beslist de directie) 

Het is verboden om:

 1. Drugs in bezit te hebben, te gebruiken of te verhandelen.
 2. Wapens, of andere voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden, in bezit te hebben.
 3. Diefstal of vernielingen te plegen.
 4. Goederen te verhandelen of te helen.
 5. Geweld te gebruiken of met geweld te dreigen.
 6. Beledigingen te uiten (aantasten van iemands eer en goede naam).
 7. Film- en/of foto-opnamen te maken voor commerciële doeleinden welke niet bekend zijn bij de directie.

Het is niet toegestaan: 

 1. Eigen drank of etenswaar bij te hebben, dan wel te nuttigen.
 2. Consumpties uit ECI Cultuurfabriek buiten het terrein mee te nemen.
 3. Geluidsoverlast te veroorzaken in de directe omgeving of bij het betreden en verlaten van ECI Cultuurfabriek.
 4. In (de directe omgeving van) ECI Cultuurfabriek afval te laten slingeren.
 5. Met voorwerpen te gooien en/of drank richting artiesten, mengtafels, gasten of medewerkers te gooien.
 6. Om (huis)dieren, al dan niet aangelijnd, mee naar binnen te nemen.

De toegang kan geweigerd worden wanneer:

 1. Met u het maximum aantal bezoekers wordt overschreden.
 2. U onder invloed van drugs of alcohol bent.
 3. De toegang tot ECI Cultuurfabriek eerder is ontzegd.
 4. U niet meewerkt aan controles of fouillering op o.a. wapen- en drugsbezit.
 5. Men niet in bezit is van een geldig ID-bewijs. 

Bij het plegen van misdrijven:

 1. Wordt u aangehouden en worden relevante voorwerpen in beslag genomen.
 2. Wordt u direct overgedragen aan de politie.
 3. Wordt aangifte gedaan en/of een klacht ingediend. 

Bij niet naleven van onze huisregels:

 1. Wordt u uit ECI Cultuurfabriek verwijderd en zal u (mogelijk) de verdere toegang tot ECI Cultuurfabriek ontzegd worden.
 2. Wordt bij huisvredebreuk de politie ingeschakeld.
 3. Wordt bij ontstane schade deze verhaald op de veroorzaker.

Cameratoezicht

 1. ECI Cultuurfabriek is beveiligd met videocamera's.
 2. Camera's waken over uw en onze veiligheid. Op diverse plaatsen hangen camera's. Een ieder die ons bezoekt stemt toe in het maken van opnames. Bij calamiteiten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal getoond worden aan overheidsinstanties.

EXTRA INFO

Locatie

ECI Cultuurfabriek 
ECI 13 
6041 MA Roermond

Postadres

ECI Cultuurfabriek 
Postbus 199
6040 AD Roermond 

Contact

Fonds Podium Kunsten

 

Algemeen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Theater: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Pop: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Film: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
Verhuur: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 0475 - 317171 

De receptie van ECI Cultuurfabriek is geopend:

Ma t/m vr: 9:00 uur tot 20:30 uur
Za: 09:00 uur tot 20:30 uur
Zo: 10:00 uur tot 17:00 uur, met uitzondering tot later bij evenementen!  

25 mei zal Bistro Bar Mr. Sammi haar deuren open en kunt u weer culinair genieten!